Nyhetsbrev Oktober 2021 - En spännande kickstart av hösten

Report this content

Cline Scientific -teamet hoppas att du har haft en bra sommar och vill dela med sig av de spännande saker som händer nu och vad som är på gång framöver. Den kommande perioden kommer att bli en händelserik tid för teamet då vi tar viktiga steg mot att föra både våra StemCART- och CellRACE -produkter närmare kliniska faser genom att utföra viktiga test- och produktutvecklingsaktiviteter.

Clines mål att ge nya möjligheter till vården

Vårt arbete motiveras av att förbättra vården och livet för patienter världen över. Cline ser sin inställning till diagnos och behandling av sjukdomar som en del av ett snabbt föränderligt paradigmskifte inom vården. Under årens lopp har framsteg inom vetenskap, medicin och teknik möjliggjort språng i vad som är möjligt att förstå, övervinna och hantera på ett sätt som aldrig tidigare har varit möjligt.

Det är dock en lång väg kvar för att lösa några av de viktigaste hälsoutmaningarna som påverkar patienternas liv. Bröstcancerpatienter med spridda metastaser har en överlevnadsgrad på bara 27%1. Artros, som allvarligt kan begränsa en patients liv och rörlighet, beräknas påverka 10% av alla personer över 60 år2.

Det finns ljus i slutet av tunneln och de framväxande områdena precisionsmedicin och cellterapi syftar till att komma till roten med sjukdomarna, titta på celler på individuell nivå för att bäst förstå och använda dem för att hjälpa och läka. Forskare, kliniker och FoU-företag, där bland Cline, arbetar med de genombrott som kommer att ge patienter nya möjligheter.

Värdet och framtidsplanerna för våra projekt

I september deltog Clines VD Patrik Sundh i en videointervju med Analyst Group som en del av deras senaste analys kopplad till Clines senaste halvårsrapport. Du kan se en kort version av intervjun här. Se den fullständiga uppdaterade analysen här.

StemCART

I detta nyhetsbrev dyker vi in i utvecklingen av våra första ex vivo-försök inom StemCART och andra därtill relaterade aktiviteter och uppdateringar. Kommande milstolpar inkluderar etiskt godkännande för att samla in patientmaterial (Q4 2021), påbörjandet av ex vivo-testning (Q4 2021), utveckling av en metod för cellviabilitets- och kvalitetstest (Q4 2021), projekt med Chalmers Tekniska Högskola om matrisformuleringsoptimering (Q1 2022) och sedan de första resultaten från ex vivo-testning (Q2 2022).

Inlämnad etisk ansökan
Förra veckan ansökte Cline om att få ett etiskt tillstånd från Etikprövningsmyndigheten för sina kommande ex vivo-försök. Som meddelades tidigare i år är detta steg nödvändigt för att få tillgång till patienters broskvävnad och påbörja den laborativa delen av broskläkningsprojektet i slutet av 2021. Studien är planerad och kommer att genomföras tillsammans med Clines kliniska och akademiska samarbetspartners.

Målet är att testa StemCART -prototypens prestanda och läkande förmåga med brosk från mänskliga leder. Dessa tester hjälper teamet att validera StemCART-konceptet och förfina produkten. Resultaten är tänkta att under senare delen av 2022 tjäna som en grundsten för att söka tillstånd till en klinisk fas 1 studie hos människor.

Optimering av matrisformuleringen
I höst genomför Cline ett projekt tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola. Projektet kommer att arbeta med formuleringen och metoderna för StemCARTs stödjande matris. Matrisen, som utvecklades under våren 2021, kommer att utgöra en väsentlig del av StemCARTs broskreparationsimplantat som omsluter och stödjer cellerna. Målet med projektet är att optimera matrismaterialet för att maximera cellernas livskraft och funktion. Detta är viktigt för att säkerställa att cellerna kan fungera effektivt i leden och garantera biologisk kompatibilitet. Projektet kommer att fortsätta under första halvåret 2022.

Förbättrad kvalitetskontroll
I Clines cell-laboratorier har teamet initierat utveckling av en metod för att testa cellviabiliteten (livskraften) inom de olika stadierna av cellernas utveckling, från differentiering på våra nanoteknologiytor till när cellerna är inkapslade i matrisen. Syftet är att ha ett rigoröst, kvantifierbart och enkelt sätt att mäta cellviabiliteten. Detta gör att teamet kan testa olika metoder och kompositioner samt deras effekt på celler under produktutveckling. Det kommer också att fungera som en kvalitetskontrollmetod, så Cline kan säkerställa att cellerna lever och är friska innan de transplaneras in i en led. Metoder för att utvärdera kvalitet är en central del i utvecklingen av en cellbaserad produkt.

Knäskador i nyheterna
Under sommaren, och särskilt under fotbolls-EM 2020, har allmänheten uppmärksammats på knäskador och knäoperationer, ett område där StemCART-produkten kan få stor inverkan i framtiden. Ledbroskskador hos idrottare kan bero på antingen en olycka/trauma eller hög belastning på leden som leder till snabbare nedbrytning av brosket3. Idrottsrelaterade knäskador involverar ofta broskskador till exempel på menisken och leder till permanenta defekter av brosktäckta ytor ofta in till benet. Dessa skador och knäoperationer leder ofta till knäartros, som i studier visat sig uppkomma hos upp till 32% av spelarna, med andra ord en 12-faldig riskökning3. Operationsalternativ kan idag återställa viss funktion och minska smärta men inte resultera i nytt brosk3.

Ett känt exempel är Zlatan Ibrahimovic som varit ur spel i det svenska landslaget på grund av en knäskada som innebar artroskopisk sköljning, där knäleden ”rengörs” från blod, vätska och skräp4. Denna skada är tyvärr bara en av de knäproblem som följt hans karriär, vilket är mycket vanligt för fotbollsspelare.

Forskare, kliniker och fotbollsföreningar arbetar tillsammans för att ge bättre alternativ för idrottare, för att återställa deras spelförmåga och deras långsiktiga hälsa. Nyare tekniker som använder stamceller och vävnadstekniskt ”neocartilage” erbjuder spännande framtida strategier för sportrelaterad broskreparation3 och StemCART har potential att vara en av dessa behandlingar för läkning av brosk.

Positiv trend för små och medelstora företag hos EMA
På den regulatoriska sidan av StemCART-projektet har European Medicines Agency (EMA, Europeiska läkemedelsverket) släppt en ny rapport som belyser byråns stöd till små och medelstora företag. EMA ansvarar för utvärdering och övervakning av läkemedel inom EU. EMA har ett särskilt kontor som ansvarar för stöd från små och medelstora företag och tillhandahåller reglerande, ekonomiskt och administrativt bistånd till företag som Cline. Detta stöd kan komma i form av avgiftsbefrielser, direkt samråd och utbildning/workshops. Som en avancerad medicinsk terapiprodukt (ATMP) under utveckling måste StemCART i framtiden få godkännande för försäljning från EMA för att lanseras i EU. Cline är registrerat som ett av dessa små och medelstora företag (SMEs) för att dra nytta av detta stöd.

En kort rapport från EMA innehåller nyckeltal för företag som är registrerade som SMEs hos EMA från 2016 till 2020. Några höjdpunkter inkluderar att framgångsgraden för ansökningar om försäljningstillstånd för humanläkemedel som har lämnats in av SMEs har mer än fördubblats och nått 89% år 2020. Samma år låg SMEs bakom 16 stycken och därmed nästan 20% av alla läkemedel för mänskligt bruk som rekommenderades för godkännande av EMA. Denna positiva trend visar på det stigande värde och goda effekt som små företag kan ha inom läkemedelsindustrin.

CellRACE

Det cancerdiagnostiska projektet har fortsatt enligt plan sedan förra nyhetsbrevet. Arbetet på labbet har varit inriktat på förfining av gradientytan och den automatiserade cellanalysmetoden inklusive upprättande av algoritmer för att förutsäga metastaser. Ett nytt samarbete för att utveckla sådana algoritmer är på god väg och vi hoppas kunna presentera detta senare under hösten. Håll utkik efter nästa nyhetsbrev där vi kommer att dyka djupare in i det pågående arbetet och berätta om planerna framåt för vårt cancerdiagnostikprojekt.

Vi kommer att fortsätta att hålla dig uppdaterad om alla ovanstående aktiviteter, håll ett öga på hemsidan och andra kommunikationskanaler för att följa utvecklingen. Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag, och glöm inte att prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Med vänlig hälsning,

Team Cline Scientific

Klicka här för att prenumerera på framtida nyhetsbrev och pressmeddelanden.
https://news.cision.com/cline/SubscriptionRegistrationDialog

1. American Cancer Society. 2020. Cancer Facts & Figures 2020
2. Zhang Y, Jordan JM. Epidemiology of osteoarthritis. Clinics in geriatric medicine. 2010
3. Mithoefer K, Peterson L, Zenobi-Wong M, Mandelbaum BR. Cartilage issues in football—today's problems and tomorrow's solutions. British journal of sports medicine. 2015
4. https://www.eurosport.com/football/zlatan-ibrahimovic-has-keyhole-surgery-on-knee-and-expected-to-make-a-full-recovery-within-eight-wee_sto8380725/story.shtml

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

Prenumerera

Dokument & länkar