Startar samarbete med stamcellsforskare

Cline Scientific har ingått ett samarbete med stamcellsforskaren Stina Simonsson på Sahlgrenska Universitetssjukhus. Samarbetet syftar till att visa på styrkan av bolagets unika nanogradient-ytor samt etablera en helt ny metod för kontrollerad styrning av iPS-stamceller till humana broskceller.

Samarbetet har startat den 15e januari 2018 och planeras vara färdigt i slutet på juni i år.

Samarbetet genomförs på ett kostnadseffektivt sätt genom tillsättandet av en extra resurs i form av en examensarbetare från Chalmers Tekniska Högskola, samt att samarbetet genomförs tillsammans med en kund till bolaget. Forskningsresultaten förväntas publiceras i en vetenskaplig tidskrift efter avslutat projekt”, säger Hanne Evenbratt, produktion och produktutvecklingschef.  

Information om forskningen – Reparera broskskador med hjälp av stamceller
Trauma eller sjukdomar som artros kan medföra svåra broskskador som förhindrar rörlighet i leder och skapar stort lidande. Brosk har begränsad förmåga att läka och återskapas, varför skador ofta förblir bestående. För samhället kostar dessa skador och sjukdomar enorma summor, där patienter får genomgå operationer för att lindra symptomen eller byta ut leder helt.

En cellterapi baserat på stamceller där man odlar fram broskceller för att senare behandla patienter och återskapa broskvävnad är av stort värde. En forskargrupp på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ledd av Docent Stina Simonsson, arbetar för att utveckla en sådan stamcellsterapi.  

Cline Scientific AB  

Carl Skottsbergs gata 22 B
413 19  GÖTEBORG

Telefon: 031-387 55 55 
E-post: info@clinescientific.com 
Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific

Cline Scientific AB är ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa "reservdelar" till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision. Med hjälp av Cline Scientifics patenterade Nanoytor och Nanogradienter kan forskarna lokalisera på vilket underlag som stamceller har en kontrollerad tillväxt eller exakt hur cancerceller påverkas av läkemedel. Bolaget har flertalet betalande kunder i form av forskare och forskningsprojekt runt om i världen.

Om oss

Cline Scientific säljer egentillverkade forskningsprodukter och samarbetar med företag för att placera Clines teknologi i attraktiva rutinprodukter inom Life Science. Cline Scientific har utvecklat produkter från sin patenterade nanoteknologi för att styra mänskliga cellers funktioner i laboratorium. Med Clines teknologi skall det bli möjligt att både använda stamceller på ett säkert sätt för att bota allvarliga sjukdomar, men även för att mäta cancertumörers förmåga att sprida sig för diagnostiska ändamål.

Prenumerera

Dokument & länkar