Uppdatering av vad som händer i StemCART-projektet

Report this content

Cline Scientific AB ("Cline" eller "Bolaget") har genomfört ytterligare 18 cellimplantationsexperiment på broskprover i labbet. Detta, utöver de 12 experiment som genomfördes i det första steget vilka visade på matrisfunktionalitet. Det senare kommunicerades tidigt i april 2022.

Primärt fokus för de aktuella testerna har varit att verifiera att iPS-cellerna har genomgått differentiering mot målcelltypen med god kvalitet på ett kvantifierbart sätt. Detta inkluderar kvantifiering av specifika markörer genom qPCR och analys av cellantal och cellviabilitet. Arbetet kommer att ligga till grund för kvalitetssäkring och kontrollmetoder som behövs för nästa fas av utvecklingen, pilotproduktion. Arbetet med att slutföra resultaten pågår tillsammans med våra samarbetande forskare och histologipartner.

Ytterligare teststeg är planerat att genomföras under tredje kvartalet med syftet att optimera läkningskapaciteten. Testerna är en viktig del av utvecklingen och valideringen av StemCART-produkten. Testprojektet har flera syften för att uppnå detta, inklusive utvärdering av produktens matris, cellkvalitet och läkningsverkan.

Om ex-vivo-testningen
Från och med januari 2022 har Cline tagit emot broskvävnad från patienter som genomgår ortopedisk proteskirurgi med hjälp av våra kliniska samarbetspartners. Teamet tillfogar sedan skador  i brosket för att efterlikna ledskador och implanterar därefter cellerna tillsammans med matrisen i skadan. Syftet är att visa att Clines unika metod framgångsrikt differentierar iPSCs till funktionella kondrocytceller, att matrisen framgångsrikt stödjer cellerna på plats så att läkning av skadad broskvävnad kan ske. De nyligen utförda experimenten kommer att sammanställas för att resulaten skall kunna utvärderas under kvartal 3, samtidigt som testerna fortskrider enligt ovan.

Nästa steg för StemCART
StemCART är en preklinisk medicinsk produkt för avancerad terapi (ATMP) som syftar till att revolutionera behandlingen av broskskador för patienter över hela världen. För att uppnå detta kommer Cline att fortsätta att förbereda sig för kliniska prövningar på människa, inklusive att skala upp produktionen i en GMP-anläggning, utveckla QA/QC-metoder och nödvändig säkerhetstestning och dokumentation för en klinisk prövningstillämpning. Cline planerar att utlicensiera StemCART till en kommersiell partner efter framgångsrika fas I-studier.

För mer information vänligen kontakta:
Hanne Evenbratt, VP – Research & Development
E-post:
hanne.evenbratt@clinescientific.com
Telefon: +46 704 88 79 23

 Kort om Cline Scientific

Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas.

 

Cline Scientific AB (publ) Telefon: 031-387 55 55

Argongatan 2 C E-post: info@clinescientific.com

431 53 MÖLNDAL  Hemsida: www.clinescientific.com

 

Cline Scientific AB (publ)                                                 Telefon: 031-387 55 55
Argongatan 2 C                                                                   E-post: info@clinescientific.com
431 53  MÖLNDAL                                                              Hemsida: www.clinescientific.com

Kort om Cline Scientific
Cline Scientific utvecklar avancerad cancerdiagnostik och stamcellsterapier. Bolaget genomför utvecklingsprojekt inom dessa områden via samarbeten med läkemedelsföretag och akademiska forskningsinstitutioner på global basis. Fokus på projekt inom diagnostik för metastaserande cancer samt utveckling av stamcellsterapier har valts eftersom Clines nanoteknologi här erbjuder nya lösningar på hittills olösta svårigheter. Bolagets unika, patenterade teknologi används i cellbaserade produkter och processer för att driva Life Science projekt till och genom klinisk fas. 

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye AB är Cline Scientifics Certified Adviser (certifiedadviser@redeye.se, 08-121 576 90). Informationen lämnades för offentliggörande via kontaktpersonen som anges ovan, klockan xx CEST den xx.
 

Prenumerera

Dokument & länkar