Neopharma testar Clinitracs trådlösa patientdagbok:stora möjligheter att förbättra livskvaliteten för parkinsonpatienter

NeoPharma testar Clinitracs trådlösa patientdagbok: STORA MÖJLIGHETER ATT FÖRBÄTTRA LIVSKVALITETEN FÖR PARKINSONPATIENTER Uppsalabaserade NeoPharma har i en nyligen avslutad studie av patienter med Parkinsons sjukdom testat en trådlös patientdagbok utvecklad av Clinitrac. Studien visar att den trådlösa patientdagboken avsevärt förbättrat undersökningsresultaten. Dessutom kan dagboken användas som ett viktigt beslutsstöd i val av behandlingen av patienter med långt framskriden Parkinson. -Vi är mycket nöjda med de resultat vi uppnått med hjälp av Clinitracs trådlösa patientdagbok, säger Stefan Åsberg, marknadschef på NeoPharma. Med patientdagboken kan vi förbättra datakvaliteten i våra kliniska studier och får dessutom ett instrument som förfinar möjligheten till ett bra patienturval. NeoPharma tillverkar, utvecklar och marknadsför patentskyddade läkemedels-behandlingar, bland annat en behandlingsmetod, som används vid avancerad Parkinson. Metoden ger en jämnare medicinering vilket lindrar effekterna av sjukdomen, höjer patientens livskvalitet och förbättrar möjligheten att leva ett normalt liv. Behandlingsmetoden har använts med framgång på licens i Sverige sedan början av 1990-talet. Ökar kvaliteten på kliniska studier NeoPharma har i en studie låtit ett antal patienter använda Clinitracs trådlösa patientdagbok. Resultaten har sedan jämförts med en referensgrupp, där patienterna använt traditionella pappersbaserade patientdagböcker. De patienter som deltog i studien har alla avancerad Parkinson. Den äldsta deltagaren var 84 år. -Vi har inte råd att misslyckas med våra studier på grund av att undersöknings-metoden inte är tillräckligt bra. Vi jämförde flera olika produkter och bolag och valde Clinitrac för att de har en gedigen kunskap om kliniska prövningar. Därför kunde de också bidra med klinisk kompetens i själva utvecklingen av studiedesignen, säger Stefan Åsberg. Med hjälp av den elektroniska patientdagboken kan patienter i kliniska studier rapportera in sina data via en handdator som automatiskt skickar informationen vidare till en central databas. Det innebär att ansvarig läkare kan följa enskilda patienter och hela studien i realtid via Internet. -Tidigare studier har visat att den elektroniska patientdagboken förbättrar datakvaliteten och kortar tiden för kliniska prövningar, säger Henrik Linder, VP Clinical Operations, Clinitrac. Den här studien har dessutom visat att vår dagbok kan användas även av patienter som har en allvarlig sjukdom med funktionshämmande symptom. För ytterligare information, vänligen kontakta: Andreas Segerros, VD Clinitrac, på telefon:08 - 50 88 06 50, 0703-18 33 54 Henrik Linder, VP Clinical Operations, Clinitrac, på telefon: 08-50 88 06 60, 0705 - 19 11 33 Stefan Åsberg, marknadschef NeoPharma Production AB, på telefon: 018 - 17 29 02 Om Clinitrac Clinitrac erbjuder en trådlös patientdagbok, baserad på mobil kommunikation, för användning i kliniska prövningar av läkemedel. Den automatiska överföringen av data möjliggör dramatiskt ökad effektivitet och kvalitet inom läkemedelsindustrin. Företaget grundades 1997 och har samarbete med en rad internationella läkemedelsföretag. www.clinitrac.com Clinitrac AB St. Eriksgatan 113, 113 43 Stockholm Tel: 08 - 50 88 06 00 Fax: 08-50 88 06 09 Om NeoPharma NeoPharma utvecklar produkter som ökar livskvaliteten för parkinsonpatienter. www.neopharma.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00020/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00020/bit0001.pdf

Om oss

Clinitrac erbjuder en trådlös patientdagbok, baserad på mobil kommunikation, för användning i kliniska prövningar av läkemedel. Den automatiska överföringen av data möjliggör dramatiskt ökad effektivitet och kvalitet inom läkemedelsindustrin.

Dokument & länkar