Cloetta AB:s delårsrapport kvartal 3: juli – september 2021

Report this content

Försäljning av Förpackade märkesvaror översteg nivåerna före pandemin och stabil återhämtning i volymerna för Lösviktsgodis, tillsammans med förbättrad lönsamhet.

  • Nettoomsättningen för kvartalet ökade med 6,2 procent till 1 566 Mkr (1 474) inklusive en negativ effekt från valutakursförändringar om -1,3 procent.
  • Försäljningen av Förpackade märkesvaror ökade organiskt med 4,0 procent under kvartalet: -4,1 procent i juli, 9,3 procent i augusti och 6,3 procent i september.
  • Försäljningen av Lösviktsgodis ökade organiskt med 21,6 procent under kvartalet: 12,3 procent i juli, 26,2 procent i augusti och 26,3 procent i september.
  • Rörelseresultatet uppgick till 189 Mkr (87). Rörelseresultatet justerat för jämförelsestörande poster uppgick till 190 Mkr (130).
  • Justerat rörelseresultat för Förpackade märkesvaror uppgick till 181 Mkr (154).
  • Justerat rörelseresultat för Lösviktsgodis uppgick till 9 Mkr (-24).
  • Periodens resultat uppgick till 144 Mkr (46), vilket motsvarar ett resultat per aktie på 0,50 kr (0,16) såväl före som efter utspädning.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 290 Mkr (313).
  • Nettoskuld/EBITDA uppgick till 2,4 ggr (2,6).

Se bifogad delårsrapport i sin helhet.

Rapporten presenteras via telefonkonferens med webpresentation fredagen den 29 oktober kl 10.00 (CEST). Information finns tillgängligt på
www.cloetta.com.

Denna information är sådan information som Cloetta AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2021, kl 08.00.

Mediakontakt

Nathalie Redmo, Head of IR and Communications, 0766 96 59 40.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i norra Europa. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, CandyKing, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 7 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Q3

Prenumerera

Dokument & länkar