Cloettas årsredovisning 2017 tillgänglig på webbsidan

Report this content

Cloettas årsredovisning 2017 har idag publicerats på Cloettas webbsida.

Årsredovisningen, som även omfattar hållbarhetsredovisning, finns tillgänglig på

https://www.cloetta.com/sv/arsredovisning-2017/

Räkenskapsåret avser perioden 1 januari – 31 december 2017.

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Cloetta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018 kl. 08:00 CET.

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Karamellkungen, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Prenumerera