Offentliggörande av ändrat antal aktier och röster i Cloetta AB (publ)

 

I april 2012 har Cloetta emitterat 9 440 000 A-aktier och 89 305 900 B-aktier i samband med att den företrädesemission, som beslutades av styrelsen den 7 mars 2012, med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 15 februari 2012, registrerades hos Bolagsverket.

Aktiekapitalet i Cloetta uppgår per den 30 april 2012 till 1 443 096 495 kronor, fördelat på 11 800 000 A-aktier och 276 819 299 B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 394 819 299.

Medieförfrågningar, vänligen kontakta:
Jacob Broberg, Senior Vice President Corporate Communications and Investor Relations, tel. 070 190 00 33.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Cloetta AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2012 klockan 15.00.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Holland och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 12 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm.

Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.se

 

 

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar