Valberedning utsedd inför årsstämman 2015 i Cloetta AB (publ)

I enlighet med årsstämmans beslut ska Cloettas valberedning bestå av minst fyra och högst sex ledamöter. Av dem ska en vara representant från styrelsen och tre vara ledamöter som utses av de tre till röstetalet största aktieägarna.  Cloetta meddelar att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman i april 2015.

Valberedningen består av följande ledamöter:

Christer Wagenius, ordförande, utsedd av AB Malfors Promotor
Lars-Åke Bokenberger, utsedd av AMF Försäkring och Fonder
Peter Rönström, utsedd av Lannebo Fonder
Caroline Sundewall
, utsedd av styrelsen för Cloetta AB

Cloettas årsstämma 2015 kommer att äga rum torsdagen den 23 april 2015 i Stockholm.

Aktieägare är välkomna att skicka förslag till valberedningen inför årsstämman 2015 per e-post till valberedningen@cloetta.com

Mediakontakt
Jacob Broberg, SVP Corporate Communications & Investor Relations, 070-190 00 33.

Om Cloetta
Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden, Nederländerna och Italien. Sammantaget säljs Cloettas produkter i fler än 50 länder. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila, Red Band och Sperlari. Cloetta har 11 fabriker i sex länder. Cloettas B-aktie handlas på NASDAQ OMX i Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Taggar:

Om oss

Cloetta grundades 1862 och är ett ledande konfektyrföretag i Norden och Holland. Cloettas produkter säljs i fler än 50 länder världen över med Sverige, Finland, Danmark, Norge, Holland, Tyskland och Storbritannien som huvudmarknader. Cloetta har några av de starkaste varumärkena på marknaden, till exempel Läkerol, Cloetta, Candyking, Jenkki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife och Red Band. Cloetta har 8 fabriker i 5 länder. Cloettas B-aktie handlas på Nasdaq Stockholm. Mer information finns tillgänglig på www.cloetta.com

Prenumerera

Dokument & länkar