DELÅRSRAPPORT Januari - Juni 2018 CloudRepublic AB (publ)

Sammanfattning april – juni 2018 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 985% till 5 043 TSEK från motsvarande kvartal föregående år (465 TSEK)
  • Nettoomsättningen i koncernen ökade med 42% från föregående kvartal i år
  • Rörelseresultatet i koncernen uppgick till – 1 135 TSEK (-807 TSEK)
  • Resultatet efter skatt uppgick i koncernen till - 1 768 TSEK (-872 TSEK)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,84 SEK (-0,42 SEK)

Sammanfattning för första halvåret 2018 (jämfört med samma period föregående år)

  • Nettoomsättningen för första halvåret uppgår till 8 607 TSEK, vilket är en ökning mot samma period föregående år med 610 %
  • Rörelseresultatet uppgick till – 3 506 TSEK (-2 190 TSEK)
  • Resultat efter skatt uppgick till – 4 112 TSEK (-2 253)
  • Resultat per aktie -1,97 kr (-1,47 kr)

VD Ari Liukko har ordet

Tiden efter första kvartalets utgång har varit bolagets mest framgångsrika hittills. Omsättningen fortsätter att öka för tredje kvartalet i rad som vuxit med 93%, 94% respektive 42% mot föregående kvartal. Vi har också förbättrat rörelseresultatet markant från -2,4 MSEK under årets första kvartal till -1,1 TSEK samtidigt som EBIT marginalen rör sig i rätt riktning.

Förutsättningen för detta har varit ett stort antal nya kunder samtidigt som vi behållit de flesta befintliga kunders förtroende.

Jag får ofta frågan från aktieägare varför vi inte skickar mer pressreleaser, om till exempel nya affärer. Huvudanledningen är att våra kunder oftast inte vill skylta med deras planer externt.

För att ändå ge aktieägare en bättre bild av vår affär har jag valt att ta med en anonymiserad graf. Av grafen till höger framgår den mix av nya kunder vi erhållit huvudsakligen under Q2, och i vissa fall efter Q2s utgång. Det är naturligtvis vår förhoppning att vi även kan utöka vårt engagemang hos ett flertal av dessa kunder. Historiskt har vi varit duktiga på att erbjuda kunder mervärden genom korsförsäljning av vårt totala sortiment

Beträffande vår ägarandel i intresseföretaget Cloudonline Sweden AB har vi pga försiktighetsprincipen valt att skriva av denna tillgång i vår balansräkning.  

Slutligen, detta var vårt klart bästa kvartal hittills men vi är som ni förstår på intet sätt nöjda. Nu när har vi fått vittring på framgång kommer vi att göra allt för att bibehålla den positiva trenden.

Ari Liukko,

VD CloudRepublic AB (publ)

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar