Nya nyckelpersoner i växande CloudRepublic

Det svenska techbolaget CloudRepublic växer och utvecklar nu sin organisation. Efter en extrastämma den 5 februari föreslås Lars Bergkvist bli ny styrelseordförande och Rufus Lidman ny styrelsemedlem. Ari Liukko tar över som bolagets vd. Samtidigt köper styrelsen ytterligare aktier i bolaget.

CloudRepublic mäter digitaliseringsgraden hos företag och organisationer. Den insamlade datan sammanfattas i ett digitaliseringsindex som visar företags och organisationers digitala konkurrenskraft. Bolaget växer och befinner sig i en förändringsfas och strax före jul köpte bolaget Anegy Online Marketing, som är experter på digital marknadsföring. Nu gör bolaget även en del strukturella förändringar. 

En extrastämma är utlyst till den 5 februari och följande förändringar föreslås av styrelsen:

Lars Bergkvist, som nyligen köpte 10 000 aktier i bolaget, föreslås bli bolagets nya styrelseordförande. Han är sedan tidigare adjungeras styrelseledamot i bolaget och även styrelseledamot i Northside AB, som köptes av CloudRepublic nyligen. Lars Bergkvist har lång erfarenhet från styrelsearbete men har också gedigen och framgångsrik erfarenhet av att få bolag att växa och bli lönsamma framtidsbolag.

Rufus Lidman väljs in som ny styrelsemedlem. Rufus Lidman är digital strateg och serieentreprenör och har som forskare och analytiker gedigen bakgrund inom big data. Han har också hjälpt en mängd världsledande varumärken att lyfta sin digitala marknadsföring. Rufus Lidman är i dag verksam som vd för Aiar, en digital startup som bland annat har världens näst mest nedladdade och högst rankade applikation inom digital marknadsföring, ett bolag han även grundat.

Ari Liukko, Tomas Ward och Ola Norberg föreslås få fortsatt förtroende som styrelseledamöter.

Ari Liukko utses till ny VD. Han har gedigen erfarenhet av att ha grundat och drivit flera internationella IT-bolag och även jobbat med affärsutveckling och suttit i styrelsen för CloudRepublic.

Alexander Kehrer, nuvarande vd, kommer att fokusera på säljverksamhet för bolaget.

Lars Bergkvist köper 31 182 A-aktier och Tomas Ward köper 15 000 A-aktier av Alexander Kehrer.

CloudRepublic kommer därmed att med kraft kunna skärpa den strategiska inriktningen och vidmakthålla en offensiv förvärvsstrategi. Samtidigt inleds ett arbete för att integrera CloudRepublics unika plattform med Northsides och Anegys erbjudanden för att uppnå ytterligare synergier.

För ytterligare information kontakta:

Ari Liukko, VD CloudRepublic AB (publ), Telefon +46 733 15 15 15, E-post: ari@cloudrepublic.com

Om CloudRepublic AB (publ): CloudRepublic hjälper företag att realisera sin digitala potential genom datadriven analys. CloudRepublics DigitaliseringsIndex sammanfattar ett bolags digitala status och anger ett matematiskt mått på Bolagets digitala mognad. Bolagets transformationsverktygslåda genomlyser och optimerar ett bolags processer och affärsmodell.

CloudRepublic AB (publ) är noterade på NGM Nordic MTF. För mer information se www.cloudrepublic.com

CloudRepublic AB
Karlavägen 64 114 49
Stockholm
Tel: 08-6111190 
www.cloudrepublic.com

Prenumerera

Dokument & länkar