CMA levererar realtidsavvecklingssystem (RTGS) till Makedoniens riksbank

CMA levererar realtidsavvecklingssystem (RTGS) till Makedoniens riksbank CMA Small Systems AB har tillsammans med Hewlett-Packard fått i uppdrag av riksbanken i Makedonien att leverera ett realtidsavvecklingssystem (RTGS) till ett värde av ca 13 miljoner kronor. Systemet, baserat på CMAs egenutvecklade produkt PIE, kommer att ersätta det nuvarande centraliserade betalningssystemet och kommer att driftsättas i början av sommaren. Ett realtidsavvecklingssystem (RTGS) innebär att såväl värdepapper som likvider avvecklas affär för affär. Fördelen med realtidsavveckling är att de värdepapper som erhållits via bruttoavveckling omedelbart blir tillgängliga för köparen. Med CMAs RTGS-system kan riksbanken minimera risken för fel som kan uppstå i betalningsprocessen av likvider och värdepapper. Systemet är baserat på CMAs egenutvecklade produkt PIE som möjliggör integrering av alla olika applikationer inom ett företag. Informationshanteringen i PIE är helt och hållet minnesbaserad. Detta gör att PIE är lämpad för dataintensiva realtidsapplikationer för till exempel kapitalmarknaden, där en fördröjning på någon sekund direkt kan påverka företagets lönsamhet. Vårt RTGS-system är en viktig del i uppbyggnaden av Makedoniens finansiella infrastruktur och innebär ökad snabbhet, effektivitet och säkerhet i hanteringen av viktiga betalningar, säger Per Häggdahl, vice vd för CMA Small Systems AB. Även bankerna i Makedonien kommer att kopplas ihop med systemet. Under de senaste tio åren har CMA installerat kommunikations- och transaktionssystem inom den finansiella sektorn i Ryssland, CIS, de baltiska länderna, Centraleuropa och de skandinaviska länderna. CMAs största kunder inom detta segment är Moskvabörsen, ryska riksbanken och börserna i Oslo och Budapest. Om CMA Small Systems CMA Small Systems AB är systemintegratör och leverantör av nyckelfärdiga lösningar till kapitalmarknaden. CMA Small Systems säljer och levererar lösningar till börser, värdepapperscentraler, clearing- och settlementinstitutioner, centralbanker, fondkommissionärer och investorer. Under de senaste tio åren har CMA Small Systems implementerat och moderniserat kommunikations- och transaktionssystem för den finansiella sektorn i Ryssland, CIS, Baltikum, Centraleuropa, Afrika och Skandinavien. I början av år 2000, fanns det mer än 500 CMA-installationer på dessa marknader. CMA Small Systems har kontor i Sverige, Ryssland, Ungern, Estland och Sydafrika. För närvarande har CMA Small Systems cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. CMA Small Systems AB är ett av bolagen i IT-konglomeratet CMA. För mer information, var vänlig kontakta: Per Häggdahl, vice vd CMA Small Systems, tel 08-566 30 876 alt +37 2 52 59 366 eller Annika Englund, Communications Manager CMA Small Systems, tel 08-566 308 49 alt 0708- 422 645 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/29/20010129BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar