• news.cision.com/
  • CMA/
  • CMA utökar sin verksamhet genom att etablera dotterbolag i Ungern

CMA utökar sin verksamhet genom att etablera dotterbolag i Ungern

Report this content

CMA utökar sin verksamhet genom att etablera dotterbolag i Ungern CMA Small Systems AB utökar sin verksamhet genom att etablera ett dotterbolag i Budapest, Ungern. Dotterbolaget, som kommer att heta CMA Central Europe Ltd, är ett led i företagets strävanden att finnas nära sina kunder i Centraleuropa. CMA, som varit aktiv i Ungern sedan 1997, har tidigare driftsatt ett nytt handelssystem för värdepappershandel och obligationer på börsen i Budapest. Under 1999 fick CMA i uppdrag att bygga ut börsens handelssystem med funktionalitet för att hantera terminer och optioner. - Genom att etablera oss på den ungerska marknaden kommer vi närmare våra kunder och får möjlighet att agera kraftfullt på den växande kapitalmarknaden i Centraleuropa, säger Per Häggdahl, vice vd på CMA Small Systems. Vi arbetar alltid med att hitta den bästa lösningen för våra kunder, och därför är det viktigt med lokal närvaro. Under nittiotalet har CMA installerat kommunikations- och transaktionssystem inom den finansiella sektorn i Ryssland, CIS, de baltiska länderna, Centraleuropa och de skandinaviska länderna. CMAs största kunder inom detta segment är Moskvabörsen, ryska riksbanken och börserna i Oslo och Budapest. Om CMA Small Systems CMA Small Systems AB är systemintegratör och leverantör av nyckelfärdiga lösningar till kapitalmarknaden. CMA Small Systems säljer och levererar lösningar till börser, värdepapperscentraler, clearing- och settlementinstitutioner, centralbanker, fondkommissionärer och investorer. Under 1990-talet har CMA Small Systems implementerat och moderniserat kommunikations- och transaktionssystem för den finansiella sektorn i Ryssland, CIS, Baltikum, Centraleuropa och Skandinavien. I början av år 2000, fanns det mer än 500 CMA-installationer på dessa marknader. CMA Small Systems AB har kontor i Sverige, Ryssland, Sydafrika, Estland och Ungern. För närvarande har CMA Small Systems cirka 100 medarbetare. Huvudkontoret är placerat i Stockholm. CMA Small Systems AB är ett av bolagen i IT-konglomeratet CMA. För mer information, var vänlig kontakta: Per Häggdahl, vice vd CMA Small Systems, tel. 0 8-566 308 00 alt 0708-32 96 50 eller Annika Englund, Communications Manager CMA Small Systems, tel. 08-566 308 49 alt 0708- 422 645 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00720/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/24/20001024BIT00720/bit0002.pdf

Dokument & länkar