CNI Nordic 5 AB investerar i två nya portföljbolag

CNI Nordic 5 AB meddelar att man nu investerat i ytterligare två portföljbolag, Meds Apotek AB som är ett online-apotek samt kläd e-handel företaget KidsBrandStore.

Bolaget fortsätter att investera i intressanta tillväxtbolag och detta blir portföljbolag nummer tre och fyra. I båda bolagen blir CNI Nordic 5 minoritetsägare.

Meds Apotek AB grundades 2017 och är ett nyetablerat online-apotek i Sverige. Meds har tusentals produkter inom såväl receptbelagda läkemedel som OTC (”over-the-counter”), t.ex. hudvård, vitaminer och tillskott, smärtstillande och läkemedel för husdjur. Omsättningstakten ökar för närvarande kraftigt från låga nivåer. Bolaget har ambitionen att vara ”mobile first”, ha snabbast leveranser, attraktiva priser och ett brett sortiment. Investeringen är på cirka 10 mkr och utgör ungefär 4 procent av CNI Nordic 5 ABs totala portfölj.

KidsBrandStore är Nordens största webbutik med märkeskläder för ungdomar, målgruppen är i åldrarna 8-16 år. Bolaget grundades 2010 i Västerås och har idag ca 30 anställda. Aktuell försäljning uppgår till över 200 miljoner kronor och den historiska tillväxten har uppgått till cirka +80% i årstakt. Investeringen är på cirka 36,8 mkr och utgör ungefär 15 procent av CNI Nordic 5 ABs totala portfölj.

För ytterligare information, kontakta

Henrik Arfvidsson, VD, CNI Nordic 5 AB

Telefon: 0704442250

Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Informationen är sådan som CNI Nordic 5 AB ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 december 2018 klockan 15:00

Dokument & länkar