Marknaden kräver affärsinriktade coacher

Trenden är tydlig – efterfrågan på coaching ökar och kraven på kompetenta och resultatinriktade coacher blir allt högre. Patrick Grimlund, doktorand i executive coaching lanserar nu, tillsammans med Pia Lanneberg och Renée Manne, Sveriges första affärsinriktade coachutbildning - Coaching i Näringslivet™, CIN.

- Många coacher saknar relevant kompetens och erfarenhet att hantera de frågor och dilemman som dyker upp i affärsvärlden. Hur man skapar en coachingprocess som länkas till affärsnyttan är en av kärnfrågorna som måste tas om hand redan under utbildningstiden. Coachens egen erfarenhet är också av betydelse för att få det förtroende som krävs för att göra att bra jobb. Något som också stärks av den forskning som Patrick Grimlund, arbetar med: - Min forskning visar tydligt att chefer vill att coachen ska förstå deras vardag och kunna bolla frågor som är direkt kopplade till deras yrkesroll och affärsnyttan. Att coacha utan relevant erfarenhet och koppling till verksamhet och resultat räcker inte. Genom en kvalificerad affärsrelaterad coachutbildning vill CiN erbjuda marknaden vassa affärscoacher som bidrar till att stötta människor och utveckla affären.

Taggar:

Om oss

Coaching i Näringslivet TM är ett nystartat utbildningsföretag för personer som vill arbeta som affärscoacher eller implementera ett coachande förhållningssätt i en företagskultur. Grundarna Renée Manne, Pia Lanneberg och Patrick Grimlund är ICF-certifierade coacher med lång erfarenhet av att utbilda och coacha människor i svenskt näringsliv. För mer information: www.coachinginaringslivet.se