Delårsrapport Januari 2018 – Juni 2018

(sifferuppgifter inom parentes avser motsvarande period 2017 i TSEK om inget annat anges)

FÖRSTA HALVÅRET 2018

  • Resultat efter skatt uppgick till -418 (-355) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -1,999 (-1,699) SEK
  • Substansvärdet uppgick till 47 613 TSEK (SEK 227,65 per aktie) per den 30 juni 2018, jämfört med 48 606 TSEK (SEK 232,40 per aktie) per den 31 december 2017.
  • Nettokassan uppgick till 38 102 TSEK per den 30 juni 2018, jämfört med 44 561 TSEK per den 31 december 2017.

ANDRA KVARTALET 2018

  •  Resultat efter skatt uppgick till -455 (-432) TSEK
  •  Resultat per aktie uppgick till -2,173 (-2,067) SEK

                              

VD KOMMENTAR

Bolaget fortsätter att i planerad takt öka sitt portföljinnehav med intressanta nordiska målbolag. För närvarande har vi sju underliggande bolag i portföljen. De senaste tillskotten har Finska Intera III gjort i dels ett redovisningsbolag samt ett mjukvarubolag, bägge med sina rötter i Finland men som ni märker i skilda branscher vilket är en av poängerna med att bygga private equity portföljer.

Investeringstakten ligger enligt plan och något ytterligare portföljbolag kan mycket väl tillkomma innan vi summerar året. Bolagen är unga och inne i de initiala faserna i tillväxtarbetet, men vi har redan fått se några spännande tilläggsinvesteringar i några av bolagen och att tillväxten börjar komma.

Ser vi på en aggregerad nivå för private equity inom Coeli så är det sex månader av väldigt hög aktivitet på transaktionsmarknaden för våra private equity fonder. Det är det aktivaste halvåret i vår 12-åriga private equity historik. Det är heller inget konsekvent mönster utan både investeringar och försäljningar görs inom olika kanaler, vi har börsnoteringar som görs men även transaktioner mellan finansiella och industriella aktörer.

Tillgången och även efterfrågan är med andra ord god även om prisbilden historiskt sett är relativt hög, återstår att se vart vi kommer att gå från denna utgångspunkt, jag kan informera om att det idag är en hel del delande meningar på marknaden om just det.

Som aktieägare är ni välkomna att kontakta mig rörande frågor kring bolaget och dess investeringsstrategi.

För mer information hänvisar jag även till vår hemsida www.coelipe.se

Henrik Arfvidsson, Stockholm augusti 2018

Coeli Private Equity 2016 halvarsrapport 2018 

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se

Om Coeli Private Equity

Coeli Private Equity 2016 AB erbjuder sina aktieägare investeringsmöjligheter i ett portföljkoncept baserat på investeringar i s.k. buy-out fonder och selektiva investeringar i andra typer av private equity-fonder samt direkta investeringar, som annars normalt inte är tillgängliga för mindre investerare.

Sedan 2006 har Coeli erbjudit investerare access till mindre och medelstora private equity- markanden i Norden. Med 20-talet fondinvesteringar i marknaden så är Coeli en av de mest erfarna aktörerna.

Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 augusti 2018 klockan 15.30 (CET)