NAV RAPPORT Q1 2017 COELI PRIVATE EQUITY 2016 AB (publ)

Coeli Private Equity 2016 AB (publ), 559031-9249, publicerar NAV rapport för Q1 2017. Rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida, www.coelipe.se NAV-kursen har även fastställts av FCG fonder och finns tillgänglig på www.fcgfonder.se

För ytterligare information, kontakta
Henrik Arfvidsson, VD, Coeli Private Equity 2016 AB
Telefon: 070 444 22 50
Mail: henrik.arfvidsson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Private Equity 2016 AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 18:e maj klockan 14:00


Prenumerera

Dokument & länkar