Coeli Real Estate Fund I AB avslutar emission 2

Det slutgiltiga resultatet för emission 2 i Coeli Real Estate Fund I AB blev en nyteckning om 155 600 P2 aktier motsvarande 41,5 miljoner kronor. Förväntat resultat av emissionen vid start var ca 25 miljoner kronor.

Fonden fulltecknas när emissionslikviden för samtliga emissioner uppgår till 400 miljoner kronor, vilket innebär att fonden ännu ej är fulltecknad.

Teckningstiden avslutades den 10 november 2017.

Tillfördelning av aktier beräknas ske under november månad.

AIF förvaltaren för Coeli Real Estate Fund I AB´s värderingskommittée har fastställt fondens nettoandelsvärde per aktie per den 16 november 2017. NAV-rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida http://coeliam.com/se/Våra-fonder/Real-Estate

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 16:e november klockan 16:15

Prenumerera