Coeli Real Estate Fund I AB avslutar emission 4

Report this content

Det slutgiltiga resultatet för emission 4 i Coeli Real Estate Fund I AB blev en nyteckning om 88 000 P2 aktier motsvarande 24 miljoner kronor. Förväntat resultat av emissionen vid start var ca 20 miljoner kronor.

Fonden fulltecknas när emissionslikviden för samtliga emissioner uppgår till 400 miljoner kronor, vilket innebär att fonden ännu ej är fulltecknad.

Teckningstiden avslutades den 27 februari 2018. Tilldelning av aktier beräknas ske under mars månad.

AIF förvaltaren för Coeli Real Estate Fund I AB´s värderingskommittée har fastställt fondens nettoandelsvärde per aktie per den 5 januari 2018. NAV-rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida https://coeli.se/var-forvaltning/real-estate/coeli-real-estate-fund-ab/

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 5 mars 2018 klockan 17:15

Dokument & länkar