Coeli Real Estate Fund I AB avslutar nyemission

Det slutgiltiga resultatet för nyemissionen i Coeli Real Estate Fund I AB blev en nyteckning om 178 900 P2 aktier motsvarande 49,4 miljoner kronor. Förväntat resultat av emissionen vid start var ca 20 miljoner kronor.

Teckningstiden avslutades den 13 juli 2018. Tilldelning av aktier sker under augusti månad.

Fonden fulltecknas när emissionslikviden för samtliga emissioner uppgår till 400 miljoner kronor, vilket innebär att fonden ännu ej är fulltecknad.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 15 augusti 2018 klockan 15:00

Prenumerera

Dokument & länkar