Coeli Real Estate Fund I AB börsnoterad på NGM Nordic AIF

Onsdagen den 30 augusti är den första handelsdagen för Coeli Real Estate Fund I AB (CREF1 PREF P2) på NGM Nordic AIF.

Coeli Real Estate Fund I ABs affärsidé är att erbjuda sina kunder en möjlighet att investera i fastighetsmarknaden där det finns exploaterings- och utvecklingsmöjligheter. Fonden kommer primärt att investera i fastigheter i de svenska storstadsregionerna där tillväxten och befolkningsökningen är som störst.

-          Vi kommer investera i spännande fastighetsprojekt i de kraftigt växande storstadsregionerna. Vi är glada att kunna erbjuda privata investerare en allokering i detta tillgångsslag, säger Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 30 augusti klockan 09:05.

Dokument & länkar

Citat

- Vi kommer investera i spännande fastighetsprojekt i de kraftigt växande storstadsregionerna. Vi är glada att kunna erbjuda privata investerare en allokering i detta tillgångsslag
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB