Coeli Real Estate Fund I AB erbjuder nyemission

Finansinspektionen har den 24 maj 2018 godkänt och registrerat Coeli Real Estate Fund I AB´s prospekt om nyemission.

I syfte att anskaffa kapital till nya fastighetsinvesteringar har styrelsen i Coeli Real Estate Fund I AB, den 24 maj 2018, beslutat att erbjuda nyemission. Emissionen pågår från den 25 maj 2018 till och med den 13 juli 2018. Sista likviddag för emissionen är den 20 juli 2018. Teckningskursen är 276 kr per aktie.

Emissionen är riktad till allmänheten och förväntat kapitaltillskott är ca 20 miljoner kronor.

Prospektet samt anmälningsbroschyren finns att tillgå på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 24 maj 2018 klockan 16:45

Dokument & länkar