Coeli Real Estate Fund I AB Förändring av antalet aktier i bolaget

Coeli Real Estate Fund I AB meddelar idag att antalet Preferensaktier P2 har ökat med 155 600 aktier under november 2017. Per idag uppgår antalet Preferensaktier P1 till 500 000 och antalet Preferensaktier P2 till 552 740.
Under november månad stängde bolaget sin andra emission som inbringade 41,5 miljoner kronor i nytecknat kapital vilket motsvarar inbetald likvid för 155 600 Preferensaktier P2. Förändringen är per den 21 november 2017 registrerad hos Bolagsverket.
Per den 30 november 2017 uppgår Coeli Real Estate Fund I ABs aktiekapital till 1 052 740 kronor, fördelat på sammanlagt 1 052 740 aktier, varav 500 000 är Preferensaktier P1 och 552 740 är Preferensaktier P2. Antalet röster uppgår till 5 552 740.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se


Denna information är sådan information som Coeli Real Estate Fund I AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2017 kl. 10.30 CET.

Prenumerera

Dokument & länkar