Coeli Real Estate Fund I AB Förändring av röster

Report this content

Coeli Real Estate Fund I AB meddelar idag att antalet Preferensaktier P2 har ökat med 88 000 aktier under mars 2018. Per idag uppgår antalet Preferensaktier P1 till 500 000 och antalet Preferensaktier P2 till 696 940.

Under mars månad registrerades bolagets tredje emission som inbringade 24 miljoner kronor i nytecknat kapital vilket motsvarar inbetald likvid för 88 000 Preferensaktier P2. Förändringen är per den 7 mars 2018 registrerad hos Bolagsverket.

Per den 29 mars 2018 uppgår Coeli Real Estate Fund I ABs aktiekapital till 1 196 940 kronor, fördelat på sammanlagt 1 196 940 aktier, varav 500 000 är Preferensaktier P1 och 696 940 är Preferensaktier P2. Antalet röster uppgår till 5 696 940

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Denna information är sådan information som Coeli Real Estate Fund I AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 13.00 CET.

Dokument & länkar