Coeli Real Estate Fund I AB Förändring av röster

Coeli Real Estate Fund I AB meddelar idag att antalet Preferensaktier P2 har ökat med 178 900 aktier under augusti 2018. Per idag uppgår antalet Preferensaktier P1 till 500 000 och antalet Preferensaktier P2 till 1 022 940.

Under augusti månad registrerades bolagets senaste emission som inbringade 49,4 miljoner kronor i nytecknat kapital vilket motsvarar inbetald likvid för 178 900 Preferensaktier P2. Förändringen är per den 8 augusti 2018 registrerad hos Bolagsverket.

Per den 29 augusti 2018 uppgår Coeli Real Estate Fund I ABs aktiekapital till 1 522 940 kronor, fördelat på sammanlagt 1 522 940 aktier, varav 500 000 är Preferensaktier P1 och 1 022 940 är Preferensaktier P2. Antalet röster uppgår till 6 022 940

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 29 augusti 2018 klockan 15:30

Prenumerera

Dokument & länkar