Coeli Real Estate Fund I AB förvärvar fastighet i Enköping tillsammans med SH Bygg

Coeli Real Estate Fund I AB har den 8 januari 2018 ingått avtal om förvärv av fastigheten Sankt Ilian 36:10 i Enköping. Det fastighetsägande bolag som äger fastigheten förvärvas till lika delar (50 %) av Coeli Real Estate Fund I AB och SH Bygg Fastighetsutveckling AB.

Fastigheten är fullt uthyrd med hyresintäkter om ca 1,4 miljoner årligen och har en uthyrningsbar area om 3 350 kvm, hyresgäster är Hermibil i Mälardalen AB och Jet Nordic AB. Förvärvet leder till att Coeli Real Estate Fund I AB ökar sina årliga hyresintäkter med ca 5 %. Köpeskillingen uppgår till 24,5 mkr. Coeli och SH Bygg kommer under innehavstiden förädla fastigheten.

-          Vi är glada över att kunna kommunicera ytterligare ett förvärv till fonden som ligger i linje med investeringsstrategin. Samarbetet med SH Bygg stärker dessutom vår möjlighet att vara med under hela utvecklingsarbetet på fastigheten, säger Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB.

Fastigheten tillträds den 8 januari 2018.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 8:e januari 2018 16:00

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Vi är glada över att kunna kommunicera ytterligare ett förvärv till fonden som ligger i linje med investeringsstrategin. Samarbetet med SH Bygg stärker dessutom vår möjlighet att vara med under hela utvecklingsarbetet på fastigheten.
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB