Coeli Real Estate Fund I AB förvärvar fastighet i Haninge

Coeli Real Estate Fund I AB har den 27 september 2018 ingått avtal om förvärv av fastigheten Söderbymalm 6:4 i Haninge.

Fastigheten har hyresintäkter om ca 6,2 miljoner årligen och har en uthyrningsbar area om 6 162 kvm. Hyresintäkterna för fastigheten uppgår till ca 517 tkr för juli 2018, jämförelsevis hade Coeli Real Estate Fund I AB hyresintäkter på 1 201 tkr för samma månad.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 93 mkr. Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten.

-  Vi är glada över att kunna kommunicera ytterligare ett förvärv till fonden som ligger i linje med investeringsstrategin. Vi äger nu sex fastigheter i fonden, säger Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB.

Fastigheten tillträds den 1 november 2018.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 september 2018 klockan 12.00 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Vi är glada över att kunna kommunicera ytterligare ett förvärv till fonden som ligger i linje med investeringsstrategin. Vi äger nu sex fastigheter i fonden.
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB