Coeli Real Estate Fund I AB förvärvar fastighet i Spånga

Coeli Real Estate Fund I AB har den 31 januari 2019 ingått avtal om förvärv av fastigheten Mandelblomman 1 i Spånga.

Fastigheten har en uthyrningsbar area om 6 905 kvm och hyresintäkter om ca 5,6 mkr årligen. Jämförelsevis hade Coeli Real Estate Fund I AB hyresintäkter på ca 14,2 mkr under 2018.

Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 71 mkr. Coeli kommer under innehavstiden förädla fastigheten.

-        Vi är glada över att kunna kommunicera ytterligare ett förvärv till fonden som ligger i linje med investeringsstrategin. Vi äger nu sju fastigheter i fonden, säger Jakob Pettersson, portföljförvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB.

Affären är villkorad av en radonundersökning. Tillträde planeras till den 15 februari 2019.

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, portföljförvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 januari 2019 klockan 16.45 (CET).

Prenumerera

Dokument & länkar