Coeli Real Estate Fund I AB förvärvar fastigheter

Coeli Real Estate Fund I AB har den 10 oktober 2017 ingått avtal om förvärv av fastigheterna Luktviolen 2 i Södertälje och Styrmannen 31 i Huddinge, fastigheterna har en total uthyrningsbar area om 1 545 kvm. Coeli kommer under innehavsperioden förädla fastigheterna genom lönsamhetsförbättring.

- Vi är glada över att ha gjort fondens andra förvärv vilket gör att vi börjar bygga upp en portfölj av fastigheter. De aktuella fastigheterna ligger i intressanta lägen i Stockholmsområdet och passar väl in i investeringsstrategin, säger Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se
Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen har lämnats för offentliggörande den 10:e oktober klockan 16:10.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jakob Pettersson, ansvarig förvaltare för Coeli Real Estate Fund I AB
Vi är glada över att ha gjort fondens andra förvärv vilket gör att vi börjar bygga upp en portfölj av fastigheter. De aktuella fastigheterna ligger i intressanta lägen i Stockholmsområdet och passar väl in i investeringsstrategin.