Coeli Real Estate Fund I AB rapporterar NAV efter nyemission

Nettoandelsvärde (NAV) Coeli Real Estate Fund I AB ”Bolaget”

AIF Managern Coeli Asset Management AB har nedan fastställt fondens värde (NAV) i enlighet med de värderingsregler som framgår av fondens prospekt och informationsbroschyr. Ni uppmärksammas på att nedanstående fastställda värden kan avvika från de kurser som finns på börslistan Nordic AIF på NGM.

NAV¹ per den 21 augusti 2018

ASSET VALUE 180821                  260 514 165
P2 shares                    1 022 940  
NEW UNIT PRICE/NAV                        254,2

¹NAV är det egna kapitalet med avdrag för P1-aktier dividerat med antalet P2-aktier

Fastställt den 21 augusti 2018

NAV-rapporten finns att tillgå på bolagets hemsida https://coeli.se/var-forvaltning/real-estate/coeli-real-estate-fund-ab/

För ytterligare information, kontakta

Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 072 402 08 62

Mail: jakob.pettersson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 21 augusti 2018 klockan 16:00

Prenumerera

Dokument & länkar