Coeli Real Estate Fund I AB startar emission 3

Finansinspektionen har den 21 november 2017 godkänt och registrerat Coeli Real Estate Fund I AB´s värdepappersnot och sammanfattning som upprättats inför emission 3.

I syfte att anskaffa kapital till nya fastighetsinvesteringar har styrelsen i Coeli Real Estate Fund I AB, med stöd av bemyndigande från extra bolagstämma den 1 mars 2017, beslutat att starta emission 3. Beslutet är i linje med tidigare prospekt som registrerats hos Finansinspektionen. Emissionen pågår från den 22 november 2017 till och med den 26 december 2017. Sista likviddag för emissionen är den 29 december 2017. Teckningskursen är 269 kr per aktie.

Emissionen är riktad till allmänheten och förväntat kapitaltillskott är ca 50 miljoner kronor.

Värdepappersnoten och sammanfattningen samt anmälningsbroschyren för emission 3 finns att tillgå på Bolagets hemsida.

För ytterligare information, kontakta
Jakob Pettersson, transaktionsansvarig, Coeli Real Estate Fund I AB
Telefon: 072 402 08 62
Mail: jakob.pettersson@coeli.se


Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 22:a november klockan 09:00.