Nytt datum för delårsrapport (jan-jun 2018) i Coeli Real Estate Fund I AB

Coeli Real Estate Fund I AB:s delårsrapport för januari-juni 2018 offentliggörs under fredagen den 31 augusti istället för som tidigare meddelats onsdagen den 29 augusti.

För ytterligare information, kontakta

Mikael Larsson, VD, Coeli Real Estate Fund I AB

Telefon: 08-506 223 40

Mail: mikael.larsson@coeli.se

Informationen är sådan som Coeli Real Estate Fund I AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen har lämnats för offentliggörande den 28 augusti 2018 klockan 09:00

Prenumerera

Dokument & länkar