Coeli expanderar och startar fondbolag i Luxemburg.

Den svenska kapitalförvaltaren Coeli tar ytterligare ett viktigt steg i att bli en ledande nordisk s.k. Multi Manager med global distribution med fokus på aktiv förvaltning inom strategiska portföljer, hedgefonder, aktiefonder och räntefonder. Johan Lindberg anställs som VD.

Coeli har sedan 2001 bedrivit fondförvaltning med distribution mot framförallt svenska investerare. Efter en allt större efterfrågan från utländska investerare av Coelis fonder och förvaltningstjänster har Coeli beslutat att starta ett fondbolag i Luxemburg med en filial i Sverige. Detta ligger också i linje med kommande regelverk (AIFMD).

”Vi har de senaste åren märkt en ökad efterfrågan från utländska investerare för våra förvaltningslösningar. Att vi nu startar ett fondbolag i Luxemburg är ett naturligt steg för att bättre tillgodose nuvarande och nya investerares önskemål, säger Lukas Lindkvist, Head of Asset Management på Coeli.

Johan Lindberg anställs som VD för Coeli Asset Management S.A. Johan Lindberg har mer än 20 års erfarenhet från finansmarknaden i både Sverige och Luxemburg. Närmast kommer Johan från positionen som VD för BankInvests verksamhet i Luxemburg. Tidigare har Johan varit Nordenansvarig hos RBC Dexia Investor Services (numera RBC) och innehaft flera ledande positioner inom SEB, bland annat som VD för SEB Fund Services i Luxemburg.

”Vi är glada att kunna anställa Johan Lindberg. Johan kommer genom sin breda kompetens och långa erfarenhet från Luxemburg och Global fonddistribution bidra till Coeli Asset Managements strategiska satsning. Coeli tar nu första steget att bli en Nordisk Multi Manager med Global distribution”, avslutar Lukas Lindkvist.

För ytterligare information kontakta:

Lukas Lindkvist
Head of Asset Management
Coeli AB
Tel: +46 (0)8 545 916 40
Mobil: +46 (0) 768 00 58 00
Fax: +46 (0)8 545 916 41
lukas.lindkvist@coeli.se

www.coeli.se

Johan Lindberg
Managing Director
Coeli Asset Management S.A
Tel: +352 621 450 475
johan.lindberg@coeli.se

Taggar:

Om oss

Sedan 1994 hjälper Coeli privatpersoner, företag, institutioner och stiftelser att skapa mervärde på sin förmögenhet. Vår affärsidé är att leverera optimala lösningar inom förmögenhets- och kapitalförvaltning där våra kunders behov och förutsättningar står i fokus. Kunskap, personliga möten och tät kommunikation är grunderna i vår rådgivning. Våra rådgivare och förvaltare har en gedigen utbildning och lång erfarenhet i branschen. Flera av oss har dessutom varit med ända från början och följt både företagets och våra kunders utveckling. Vi är stolta över att vara en omtyckt arbetsplats och tror på fördelarna med såväl kontinuitet som förändring. Det ger trygghet och många möjligheter för oss och våra kunder.

Dokument & länkar