• news.cision.com/
  • Colabitoil/
  • AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB samgående har godkänts av svenska konkurrensmyndigheten

AS Green Cube Innovation Holding och Smart Energy Sweden Group AB samgående har godkänts av svenska konkurrensmyndigheten

Report this content

Greenbit AS (nämndrat från AS Green Cube Innovation Holding) och Colabitoil Sweden AB ingick 2021-12-08
ett avtal som kommer att slå samman respektive försäljningsverksamheter för att skapa Skandinaviens
ledande förnybara bränslekoncern. Överenskommelsen innebär att Colabitoil Sweden AB överlåter sina aktier i Smart Energy Sweden Group AB till Greenbit koncernen och blir i gengäld aktieägare i Greenbit AS.
Transaktionen har fått slutgiltigt godkännande från de svenska konkurrensmyndigheterna och parterna har
formellt genomfört transaktionen 2021-12-23. Minoritetsägarna i Smart Energy Sweden Group AB kommer
att erhålla ett erbjudande om aktiebyte till Greenbit AS aktier under februari/mars.


Den nya koncernen, Greenbit, kommer att ha 120 bensinstationer i Norge och Sverige utöver en betydande
B2B-verksamhet i båda länderna. Den nya koncernen förväntas även kunna dra nytta av stordriftsfördelar och har en tydlig tillväxtambition på marknaden för förnybara bränslen. Denna marknad förväntas växa kraftigt under de kommande åren, i linje med det globala målet för minskade utsläpp som uppnåddes vid COP26.


Koncernen förväntas omsätta 3 900 MNOK och kunna nå ett EBITDA på 180 MNOK för 2022. Greenbit AS aktie planeras att noteras under Q2-2022.


”Vi är glada över att ha fått godkännandet från svenska konkurrensmyndigheter att genomföra denna affär
och är angelägna om att komma i gång med den nya koncernen Greenbit och med detta kommer vi att
fortsätta att driva vårt mål att minska CO2-utsläppen inom transportbranschen över den norska och svenska
marknaden", säger Magnus Nyfjäll, som blir vd för den nya koncernen.


Som en del av samgåendet förvärvar Greenbit en ägarandel på 20% i Colabitoil Produktion AB. Colabitoil
Produktion AB planerar att bygga en produktionsanläggning i Norrsundet, norr om Stockholm. Colabitoil
Produktion AB kommer att använda en unik teknologi utvecklad av Colabitoil Group för att producera förnybar bensin och diesel vid produktionsanläggningen. Anläggningen förväntas starta produktion 2025. Det nya sammanslagna bolaget kommer också att förvärva en exklusiv licens från Colabitoil Group för att producera förnybar bensin och diesel i Norge.


Greenbit AS är ett norskt privatägt energibolag etablerat 2006 med huvudkontor i Oslo, Norge. Bolaget
grundades som ett förnybart företag med målet att ersätta fossil energi med förnybara energikällor. Greenbit
AS är distributör av både biobränsle och fossilt bränsle genom de tre varumärkena Eco-1, Automat 1 och
Nordic Fuel Supply i Norge och Sverige. Koncernen har en total omsättning på cirka 1 900 miljoner kronor
(2020), varav cirka 560 miljoner kronor genereras i Sverige och koncernen har cirka 23 heltidsanställda.


Colabitoil Sweden AB (CBO) är ett svenskt privatägt energibolag etablerat 2013 med huvudkontor i Gävle,
Sverige. CBO var tidigare noterat på Spotlight Stockmarket i Sverige men avnoterades den 22 mars 2021. CBO grundades med visionen att utveckla, producera och sälja framtidens fossilfria bränslen och investerar i utvecklingen av förnybar bensin, diesel och flyg. bränsle i Sverige. CBO är distributör av både biobränsle och fossilt bränsle genom sin underkoncern Smart Energy och dess dotterbolag. Smart Energy har en total omsättning på cirka 1 350 miljoner kronor (2020) och har cirka 55 anställda.

För ytterligare information kontakta:
 

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabit.com

Magnus Nyfjäll, CEO, tel. 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabit.com

Christopher Amnéus, CFO, tel. 010-288 65 75 alt. christopher.amneus@colabit.com
 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners, för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar