AVTAL MED RAFFINADERI OM RÅVAROR

Report this content

Colabitoil Sweden AB har tecknat ett avtal med ORS OIL GAZ DOO i Serbien om förmedling av råvaror (crude oil). ORS OIL GAZ håller på att bygga ett raffinaderi som beräknas vara klart vid årsskiftet 2023/2024. Avtalet med ORS OIL GAZ innehåller ett tillsvidaremandat för Colabitoil att förse raffinaderiet med råvaror motsvarande 36 miljoner fat per år när produktionsanläggningen står klar. Colabitoil har även enligt avtalet mandat att sälja raffinerade produkter internationellt. Colabitoil erhåller provision för förmedlade produkter. Provisionen är rörlig och står i proportion till förmedlad volym.

Avtalet är ett tre-parts avtal mellan Colabitoil Sweden AB, ORS OIL GAZ DOO samt Future Systems Group AB (FSG), där Colabitoil ansvarar för försörjning av råvara till ORS OIL GAZ DOOs raffinaderi samt all internationell försäljning av raffinerade produkter. FSG ansvarar för den lokala försäljningen och distributionen av raffinerade produkter i Serbien.

 

”Det är glädjande att vi nu har tecknad ett avtal med ORS OIL GAZ. Att förmedla råvara till ett raffinaderi och ett mandat att sälja färdig produkt är en milstolpe för affärsområdet och för Colabitoil - det är betydelsefullt för vår utveckling ” säger Daniel Trabold, ansvarig för Colabitoils affärsområde Trading.
 

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 010-557 56 14 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (COLAB), för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar