Colabitoil anställer Christopher Amnéus som CFO

Report this content

Christopher kommer närmast från oljebranschen och en roll som Affärsutvecklare i Swea Energi, en av Sveriges största återförsäljare av diesel, eldningsolja och smörjmedel. Tiden innan Swea Energi arbetade Christopher i drygt 14 år på PwC, huvudsakligen verksam inom Corporate Finance med fokus på transaktioner, företagsvärdering och verksamhetsanalys, både finansiell och operationell.

Uttalande från Christopher Amnéus

”Oljebranschen har förändrats och konsoliderats de senaste 5 åren och förnybara bränslen har och är en stor och viktig del av den förändringen. Nya miljömål och nya regelverk kommer i allra största grad accelerera den förändringen kommande 5 till 10 åren. Efter 8 år i återförsäljarledet skall det bli otroligt spännande att bli en del av Colabitoil och utvecklingen av nya metoder för framställande av förnybara bränslen och därigenom vara en del i oljebranschens fortsatta resa mot ett fossilfritt Sverige.”

Uttalande från VD Magnus Nyfjäll

”Nu när vår CFO Ulf Fredrixon har bestämt sig att gå i pension vid 66 års ålder så är det med glädje jag kan meddela att vi lyckats rekrytera Christopher Amnéus som vår kommande CFO. Ulf har haft en oerhört viktig roll i Colabitoils utveckling och att hitta en kompetent ersättare är naturligtvis oerhört viktigt för bolagets fortsatta resa. Christophers erfarenhet och personlighet är precis det som bolaget behöver och jag ser fram emot få arbeta tillsammans med honom.”

Christopher kommer tillträda rollen som CFO under våren 2021 i samband med att Ulf lämnar sin anställning.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD och koncernchef, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar