Colabitoil fastighetsbolag tecknar hyresavtal med  Block Trade Technology Ltd.

Colabitoils fastighetsbolag Colabitoil Fastigheter AB tecknar långsiktigt hyresavtal med Block Trade Technology Ltd  som medför årliga intäkter på 0,8 MSEK samt en option om ytterligare 7,8 MSEK.

Colabitoil Sweden AB (AktieTorget: COLAB) är ett svenskt bolag som specialiserat sig på förnybar diesel HVO, meddelade idag att dess dotterbolag Colabitoil Fastigheter AB tecknat ett femårigt hyresavtal med en avsiktsförklaring om totalt 24 697 kvadratmeter med Block Trade Technology, ett teknologibolag som specialiserat sig på kostnads- och energieffektiv framtagning av kryptovaluta.

Colabitoil Fastigheter AB äger 22 hektar mark med ett fastighetsbestånd som omfattar en total area om 33 tusen kvadratmeter. Fastigheterna är strategiskt belägna i Norrsundet, Mellansveriges logistiknav. Colabitoils strategiska inriktning är att koncentrera fastighetsinnehavet till marknader som genererar synergier med kärnverksamheten. 3 200 kvadratmeter disponeras för egen verksamhet och 4 900 kvadratmeter är uthyrt sedan tidigare.
Avtalet undertecknades den 9 februari med tillträde 1 mars. Avtalet omfattar en yta på 2 289 kvadratmeter med en avsiktsförklaring om att hyra ytterligare 2 408 kvadratmeter inom tre månader och 20 000 kvadratmeter inom ett år. Fullt nyttjande av avtalet resulterar i årliga intäkter på 8,65 MSEK. Samtliga rörelsekostnader och eventuella förändringar på de uthyrda lokalerna är exkluderade.

- Vi har nu kontrakterat hyresgäster för 22 procent, med en potential på 98,5 procent beläggning inom ett år. Både Underhållsresursen Gävle AB och BTT flyttar in i mars och vi har på så sätt nått målen med låg vakansgrad. Båda hyresgästerna genererar synergier som bidrar till en hållbar kärnverksamhet. Med gör vi med BTT genom att använda överskottsvärme för egen användning, säger Colabitolis VD Jan Nordlöf.

- Detta partnerskap stärker ytterligare Stockholm IT Ventures position som en solid partner för befintliga kryptovalutor som söker omplacering. Flyttningen av servrar från icke kryptovänliga länder till Sverige, är något vi förutspått och som nu blivit en stark trend, säger Fredrik Waijnstad, verksamhetschef för Block Trade Technology Ltd.

Jan Nordlöf, VD
Telefon 0771-185961
E-post jan.nordlof@colabitoil.com 

Daniel Arenholm, Kommunikationschef
Telefon 0771-185965
E-post daniel.arenholm@colabitoil.com 

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första fabrik för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar.
För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Om oss

Colabitoil Sweden AB bygger framtidens bränslelösningar för produktion och leverans av premiumbränslet HVO100. Genom att ersätta fossil diesel med förnybar HVO bidrar Colabitoil till en omställning till ett hållbart samhälle. Med egna tankanläggningar för försäljning till företags- och privatmarknadskunder, distribution till företagskunder samt med egen produktion i mindre skala förser företaget Mellansverige med ren HVO100.

Prenumerera

Citat

Med en vakansgrad på 1,5 procent har vi nått målet med att hyra ut våra lokaler.
Jan Nordlöf, VD