Colabitoil förstärker närvaron i mellersta Norrland!

Report this content

 

Colabitoil har tecknat ett agentavtal med Mittoljor i Sundsvall. Mittoljor har idag ett antal små och mellanstora kunder vilket innebär att Colabitoil ökar volymen i området med cirka 50 procent. I och med avtalet förstärker och effektiviserar vi vår service för Colabitoils och Mittoljor kunder i områdetI avtalet ingår att Mittoljor övertar transporterna, inkluderande tankbilsekipage och chaufförer i området från Colabitoil. Överlåtelse av transporterna innebär en mer effektiv logistik och dessutom ett minskat miljöavtryck.

”Med detta partnerskap får vi ett bättre kunderbjudande och mer effektiv logistik. Detta kommer ge oss möjligheten att ta nya kunder på ett sätt som inte varit möjligt om vi skulle verka sida vid sida” säger vVD Magnus Nyfjäll.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar