Colabitoil förvärvar aktiepost i Smart Energy Sweden Group AB

Report this content

Colabitoil Sweden AB (”Colabitoil”) är ny majoritetsägare i Smart Energy Sweden Group AB (”Smart Energy”) genom förvärv av Capital Conquest AB:s samtliga aktier i Smart Energy.

Förvärvet är ett led i Colabitoils mål att på ett organiserat sätt kunna genomföra en konsolidering och förstärkning av Smart Energys verksamhet. Med Colabitoils bakgrund i oljebranschen görs bedömningen att Colabitoil strukturellt och organisatoriskt kan bidra till en fortsatt utveckling av Smart Energy-koncernen.

Genom förvärvet av Capital Conquest AB:s aktier i Smart Energy förvärvar Colabitoil 590 272 340 aktier i Smart Energy för en köpeskilling om 120 000 000 SEK i kontant betalning. Köpeskillingen finansieras dels med eget kapital samt via extern kreditgivare.

Inkluderat de 950 000 000 aktier i Smart Energy som Colabitoil erhåller genom kvittningsemission i samband med genomförd strukturaffär mellan Smart Energy och Colabitoil, enligt separat pressmeddelande, kan Colabitoils totala ägande i Smart Energy uppgå till 1 540 272 340 aktier, motsvarande 76,44procent av det totala antalet aktier och röster i Smart Energy.

Capital Conquest går helt ur investeringen i Smart Energy och har den 20 juli 2020 reglerat alla mellanhavanden med Smart Energy och dess dotterbolag. Därigenom har förvaltningsavtalet mellan Capital Conquest och Smart Energy sagts upp till förtida upphörande av Smart Energy och slutreglerats av Capital Conquest. Även de preferensaktier som Smart Energy hade i Capital Conquest har på Smart Energys begäran lösts i förtid.

”Jag är glad att just Colabitoil förvärvar vår andel i Smart Energy nu när Capital Conquest och jag lämnar drivmedelsbranschen. Jag är även glad att Magnus Nyfjäll med 35 års erfarenhet i branschen kommer att leda Bolaget och dess fortsatta utveckling” säger Glenn Renhult, VD i Capital Conquest AB och styrelseordförande i Smart Energy.

”Jag är mycket nöjd över att vi kunnat göra förvärvet av Capital Conquest aktier i Smart Energy och därigenom lägga grunden för Colabitoils mål att på ett organiserat sätt kunna genomföra en konsolidering och förstärkning av Smart Energys verksamhet för att bli en större och mer attraktiv aktör i marknaden. Ser även fram emot möjligheten att kunna erbjuda marknaden och kunder ett fossilfritt alternativ till drivmedel, såväl diesel som bensin från egen produktion, i Norrsundet, kanske redan 2023 säger Magnus Nyfjäll, VD Colabitoil och tillträdande VD och koncernchef Smart Energy Sweden Group AB.”

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 juli 2020.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Jan Nordlöf, styrelseordförande, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar