Colabitoil kommer att genomgå en ny noteringsprövning

Report this content

Colabitoil förvärvade den 20 juli 2020 majoriteten av aktierna i Smart Energy Sweden Group AB. Den 1 september 2020 förvärvade Colabitoil genom det helägda dotterbolaget Colabitoil Fastigheter AB 100 procent av aktierna i Norrsundets Hamn AB.

Med anledning av dessa två förvärv som anses vara en väsentlig förändring av Bolagets verksamhet anmodar Spotlight att Colabitoil skall genomgå en ny noteringsprövning. Kravet om noteringsprövningen har sitt stöd i Spotlights regelverk punkt 2.21. Noteringsprövningen skall göras inom 6 månader från dagens datum. Under perioden noteringsprövningen pågår kommer Colabitoils aktie att fortsatt vara noterad på Spotlights observationslista.

Bolaget kommer nu internt att starta upp arbetet kring en ny noteringsprövning.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD/CEO, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU, Hamnverksamhet samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar