Colabitoil Sweden AB – förändring i valberedningen

Report this content

Lennart Sjögren har avsagt sig uppdraget som medlem i Colabitoils valberedning

Sammansättningen av valberedningen efter förändringen är följande: 

Christer Sundin, ordförande 
Daniel Trabold  

Årsstämma hålls den 20 maj 2020,

För ytterligare information kontakta:

Christer Sundin, ordförande valberedningen, tel. 0706-88 72 83 alt. cls.sundin@gmail.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar