Colabitoil Sweden AB – Gävles grönaste företag 2019

Report this content

Colabitoil erhöll i dag utmärkelsen från Gävle kommun - Gävles grönaste företag 2019

Motivering: ”Colabitoil arbetar långsiktigt, utmärker sig och bidrar till att nå de klimatmål som Gävle kommun och hela världen har. De bidrar även till att en av Gävles mindre orter utvecklas och blir än mer attraktiv.”

Gävles grönaste företag 2019 har långsiktigt och målmedvetet arbetat för att utveckla bränslen att ersätta fossila drivmedel med. Bland annat har man utvecklat ett bränsle HVO100 som ersätter diesel. Nästa steg är att utveckla fossilfri bensin och fossilfritt flygbränsle.

Colabitoil, Gävles grönaste företag 2019, bidrar till lösningen till en av världens största utmaningar. Att minska vår påverkan på klimatet och vårda det finaste vi har, vår planet.

”Jag är både glad och stolt över att vi uppmärksammats med denna utmärkelse – det gör oss ännu mer motiverade att fortsätta vårt arbete med att utveckla fossilfria drivmedel. Detta visar även att vi som mindre bolag kan vara marknadsledande för ett fossilfritt samhälle” säger Jan Nordlöf, VD.

Utmärkelsen delades ut av Therese Metz, Kommunalråd Gävle kommun

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar