Colabitoil Sweden AB: Komplettering av publicerad årsredovisning

Report this content

Colabitoil Sweden AB, avger av styrelsen antagen årsredovisning för 2019 och informerar därutöver om upplysning av särskild betydelse från revisorn.

I revisionsberättelsen till årsredovisningen lämnar revisorn en upplysning av särskild betydelse:

Utan att det påverkar våra uttalanden vill vi fästa uppmärksamheten på avsnittet Likviditet och finansiering på sidan 27 i förvaltningsberättelsen där det framgår att Bolaget arbetar aktivt med likviditetsplanering och finansiering, vilket bland annat innefattar delförsäljning av aktier i dotterbolag och factoring. Därutöver framgår att Covid-19 pandemin påverkat Bolagets intäkter negativt och de åtgärder som Bolaget vidtar med anledning av detta. Bolaget gör bedömningen att Bolaget klarar den löpande verksamheten de närmaste 12 månaderna.

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar