Colabitoil Sweden AB (publ) – Magnus Nyfjäll ny VD

Report this content

Styrelsen i Colabitoil Sweden AB har den 17 april utsett Magnus Nyfjäll som ny VD och koncernchef i Colabitoil. Magnus tillträder i samband med årsstämman den 20 maj 2020.

Magnus Nyfjäll är sedan 5 augusti 2019 anställd som vice VD i Colabitoil med ansvar för affärsområdena Försäljning/Distribution och Trading.

Magnus har en gedigen branscherfarenhet med mer än 35 års erfarenhet inom logistik, försäljning, marknadsföring och distribution av bränsle, smörjmedel och relaterade tjänster. Innan anställningen i Colabitoil verkade Nyfjäll som VD och styrelseledamot för Emission Particle Solution Sweden AB samt EPS International Holding Ltd Kanada. EPS är ett innovativt miljöutvecklingsföretag som förädlar vanliga bränslen till högpresterande bränslen. Dessförinnan verkade Nyfjäll som VD och styrelseordförande för Swea Energi Group som är ett nationellt sälj, marknadsföring och distributions-företag inom bränsle och smörjmedel.

”Colabitoil är ett mycket spännande företag och är i ett väldigt intressant skede och personligen attraheras jag av det fokus bolaget har på de 100% förnybara bränslena. Jag har varit en del av Colabitoil sedan augusti 2019 och jag ser verkligen fram emot att ta en större roll i bolaget och tillsammans med våra fantastiska medarbetare vara delaktig i att ta nästa steg i bolagets fina utveckling. ” säger Magnus Nyfjäll.

Jag var med och rekryterade Magnus Nyfjäll med tanke på att han skall leda koncernen och fortsätta utveckla bolaget. Nu efter en tid där vi arbetat tillsammans så känns det naturligt att överlämna ansvaret till Magnus och välkomna honom som VD. Jag kommer att fortsätta med styrelsearbetet och verka för fortsatt utveckling av bolaget ” säger Jan Nordlöf.

”I den utvecklingsfas som Bolaget befinner sig i är det glädjande att Magnus med sin kunskap och långa branscherfarenhet nu tar över rodret som VD och koncernchef ” säger styrelsens ordförande Björn Norrbom.

 

Denna information utgjorde innan offentliggörandet insiderinformation och är sådan information som Colabitoil Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 april 2020.
 

För ytterligare information kontakta:

Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Magnus Nyfjäll, vice VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Björn Norrbom Styrelsens ordförande, tel 070-591 88 00 alt nalle@grizzlykonsult.eu

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar