Colabitoil Sweden AB säljer fem procent av dotterbolaget Colabitoil Produktion AB

Report this content
  • Colabitoil Sweden AB säljer fem procent av dotterbolaget Colabitoil Produktion AB för 15 MSEK
  • Försäljningen påverkar resultatet med 12,5 MSEK kvartal 1 2020
  • Första steget mot en produktionsanläggning för fossilfritt drivmedel i Sverige

Forskning och utveckling har varit centralt för Colabitoil redan från början och FoU arbetet inleddes i februari 2014. Syftet har varit att utveckla en process för framställning av förnyelsebara drivmedel. Den ökade miljömedvetenheten hos både politiker och allmänheten ställer krav som påverkar branschen genom nya lagstiftningar. De nya kraven är en utmaning för många branscher men Colabitoil ser möjligheter i de nya miljökraven. Genom forskning och utveckling av biodrivmedel från nya miljövänliga råvaror bedöms Colabitoil i framtiden kunna bidra till ett mer hållbart samhälle. 

Colabitoil Sweden AB har ett exklusivt avtal med Organofuel Sweden AB med rätt att utge underlicenser. Colabitoil Sweden AB har tecknat ett underlicensavtal med dotterbolaget Colabitoil Produktion AB för uppförande av en produktionsanläggning för den svenska marknaden. Den första försäljningen av aktier har skett till företaget Byberg & Nordin AB. Vi fortsätter förhandlingar med ett begränsat antal intressenter, såväl svenska som utländska för att gemensamt uppföra en produktionsanläggning under 2022–2023. Tanken är att erbjuda rätt part/parter ett delägande i Colabitoil Produktion AB, upp till 50 procent, för att på så sätt kunna säkerställa ekonomi, kompetens och branschnätverk. 

Citat från VD Jan Nordlöf: ”Det är oerhört glädjande att vi nu har tagit detta steg mot en produktionsanläggning i Sverige och troligtvis i Norrsundet”

Citat från VD Tomas Byberg: ”Byberg & Nordin busstrafik är ett 93 årigt bolag som genom åren haft en mycket tydlig miljöprofil. Vi jobbar långsiktigt och ser fram emot att vara en del i arbetet med övergången till ett fossilfritt Sverige”

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Tomas Byberg, VD, tel. 010-722 03 01 alt. tomas.byberg@bybergnordin.se

Magnus Nyfjäll vVD, tel. 0771- 18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


 

Denna information är sådan information som Colabitoil Sweden AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 februari 2020

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar