Colabitoil Sweden AB senarelägger offentliggörandet av årsredovisningen.

Report this content

Colabitoils styrelse har beslutat att senarelägga offentliggörande av årsredovisningen 2017. Som kommunicerats i Colabitoils bokslutskommuniké, publicerad den 28 februari 2018, var årsredovisningen planerad att offentliggöras den 26 mars 2018.

Med anledning av att revisionen av räkenskapsåret 2017 dragit ut på tiden har styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörandet av årsredovisningen till den 29 mars 2018. Datum för årsstämman till kvarstår till den 17 maj 2017.

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av miljödiesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar