Colabitoil varslar kollektivanställda i dotterbolaget Colabitoil Produktion AB

Report this content

Skälet till varslet är ett teknikbyte. Vi flyttar fokus från vår första testanläggning till vår nya testanläggning med nya möjligheter att erbjuda marknaden framtidens fossilfria bränslen. Detta gör vi genom vår nya testanläggning för framställan av fossilfri Bensin, Flygbränsle och Diesel som framställs med Etanol som bas.

Testanläggningen i Norrsundet är i princip färdigbyggd och framställan av drivmedel, i första hand fossilfri Bensin görs i mindre mängd redan idag. Drivmedlet har analyserats i laboratorium med gott resultat och drivmedlet testas nu även i bensinmotorer.

Den nya tekniken är mindre resurskrävande i form av bemanning jämfört med vår första testanläggning och därav minskar nu Bolaget antalet kollektivanställda från 10 till 3 personer.

Varslet påverkar inte övrig verksamhet inom dotterbolaget. Planering är i full gång för en fullskalig produktionsanläggning i Norrsundet och nästa steg är att utföra en due diligence av konceptuell design och även för att komma igång med pre-konstruktion av anläggningen. Målet är att produktionsanläggningen skall vara i drift andra halvan av 2023.

Övrig verksamhet inom Colabitoil koncernen så som exempelvis försäljning och logistik fortsätter med ”Business as usual” det vill säga att varslet får ingen påverkan för Colabitoils kunder och partners.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, VD, tel 0771-18 60 80 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar