Colabitoils aktie - byte av handelsplats

Report this content

Som tidigare meddelats har styrelsen i Colabitoil Sweden AB beslutat att byta handelsplats för handel med Colabitoils aktie. Colabitoil Sweden AB genomgår nu en noteringsprövning för att notera aktien på en annan handelsplats som passar aktieägarna och bolaget bättre.
 
Bolaget har utsett Mangold Fondkommission som finansiell rådgivare i processen att byta handelsplats och processen beräknas vara klar under juni månad. Enligt bolagsordningen kommer styrelsen att kalla till en extra bolagsstämma.

Colabitoil Sweden AB kommer att agera som ett noterat bolag till dess att bolaget är noterat på ny handelsplats. Fram till att bolaget är noterat på ny handelsplats fortsätter bolaget att släppa kvartalsrapport, pressmeddelande och övrig information precis som tidigare. All information kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida.

Colabitoil kommer fortsatt att löpande informera om noteringsprocessen.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 010-557 56 14 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (COLAB), för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar