COLABITOILS AKTIE - SISTA HANDELSDAG 22 MARS 2021

Report this content

Som tidigare meddelats har Spotlight Stock Market beslutat om att sista handelsdag på Spotlights marknadsplats för Colabitoils aktie är den 22 mars 2021.

Bakgrunden för avnoteringen är Colabitoils beslut att byta handelsplats. Som även meddelats tidigare har Bolaget utsett Mangold Fondkommission som finansiell rådgivare i processen att byta handelsplats. Bytet av handelsplats kommer inte att vara klart den 22 mars vilket betyder att Bolagets aktie inte är noterad efter den 22 mars 2021.

Colabitoil kommer fortsatt att löpande informera om noteringsprocessen.

För ytterligare information kontakta:

Magnus Nyfjäll, CEO, tel 010-557 56 15 alt. magnus.nyfjall@colabitoil.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 010-557 56 14 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com


COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är ett innovativt och snabbt växande svenskt ”Green Tech” företag som syftar till att bidra till ett mer hållbart samhälle. Företaget grundades 2013 med visionen att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel och på det sättet göra det möjligt för våra kunder att minska klimatpåverkan. Idag fokuserar Colabitoil framför allt på att utveckla och producera förnybara drivmedel som kan ersätta fossil bensin, diesel och flygbränsle. Bolaget bedriver fem affärsområden, produktion – licensiering – trading - hamn samt försäljning/distribution. Colabitoils kärnverksamhet finns i Sverige men affärsområden för licensiering och trading arbetar med kunder över hela världen - antingen direkt eller via vårt globala nätverk av partners. Bolaget är noterat på Spotlight Stock Market (COLAB), för mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar