Colabitoils årsredovisning för 2017 har i dag publicerats på Colabitoils hemsida

Report this content

Colabitoils årsredovisning finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.colabitoil.com  

Årsredovisningen kan enklast laddas ner eller läsas on-line på hemsidan.

Länkar:

PDF: www.colabitoil.com/arkiv/arsredovisningar 

ON-LINE: www.issuu.com/colabitoil 

För ytterligare information kontakta:
Jan Nordlöf, VD, tel. 0771-18 59 61 alt. jan.nordlof@colabitoil.com
Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com
Daniel Arenholm, Head of Communications & IR, tel. 0771-18 59 65 alt. daniel.arenholm@colabitoil.com

COLABITOIL SWEDEN AB (publ) är noterade på AktieTorget (COLAB) och grundades 2013 med visionen om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget företag och konsumenter med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Företaget leder utvecklingen av HVO diesel i Sverige och uppför nu Sveriges första pilotanläggning för tillverkning av förnybar diesel framställt av vegetabilisk olja. Koncernen omfattas av dotterbolag inom fastighet, produktion och tankanläggningar. För mer information besök www.colabitoil.com

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Sammanfattning av räkenskapsåret 2017 (1 januari till 31 december). • Nettoomsättningen uppgick till 311 (68) MSEK. • Resultatet före finansiella poster uppgick till 3,7 (-4,0) MSEK. • Resultatet per aktie uppgick till -0,1 (-0,8) SEK. • Soliditeten uppgick till 57 (48) procent.
Twittra det här