Colabitoils valberedning inför årsstämman 2021

Report this content

I enlighet med beslut från Colabitoils årsstämma den 20 maj 2020 om principer för valberedningen har en valberedning utsetts för Colabitoil Sweden AB (publ) inför årsstämman den 18 maj 2021.

Valberedningen består av följande personer:
Christer Sundin, ordförande valberedningen, e-post: cls.sundin@gmail.com
Daniel Trabold, e-post: daniel.trabold@colabitoil.com
Björn Norrbom, e-post: nalle@grizzlykonsult.eu
Jan Nordlöf, styrelsens ordförande, e-post: jan.nordlof@colabitoil.com

Valberedningens uppgift ska vara att fullgöra de uppgifter som enligt svensk kod för bolagsstyrning ankommer valberedningen, bland annat framlägga förslag avseende antal styrelseledamöter, styrelse- och revisorsarvode, styrelsens sammansättning, styrelseordförande, beslut om valberedning, ordförande på bolagsstämma, samt val av revisor.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till ovanstående ledamöter via e-post eller adresserat till Valberedningen Colabitoil, Nygatan 34, 803 11 Gävle. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda i god tid.

För ytterligare information kontakta:

Christer Sundin, ordförande valberedningen, tel 0706-88 72 83 alt. cls.sundin@gmail.com

Ulf Fredrixon, CFO, tel. 0771-18 59 69 alt. ulf.fredrixon@colabitoil.com

Colabitoil Sweden AB är noterade på Spotlight Stockmarket (COLAB) och grundades 2013 med målet om att utveckla och saluföra framtidens fossilfria drivmedel. Från Norrsundet, Mellansveriges logistiknav utanför Gävle förser företaget konsumenter och företag med förnybara drivmedel. Utbudet av varor och tjänster gör det möjligt för kunder att sänka sina koldioxidavtryck genom att kombinera högkvalitativa produkter med bra service. Bolaget är verksamt inom affärsområdena Försäljning/Distribution, Trading, Produktion/FoU, Hamnverksamhet samt Licensiering. För mer information besök www.colabitoil.com

Prenumerera

Dokument & länkar